Vragen over het project?

  Vind het antwoord op de meestgestelde vragen op deze pagina.

  Het verwachte tijdschema van de volgende stappen kan als volgt worden samengevat:

  - Indiening stedenbouwkundige vergunning: eind 2020
  - Opstart werf: 01/04/2023
  - Einde van de werkzaamheden: 01/10/2025

  Terwijl de totale bebouwde oppervlakte met 13% wordt teruggebracht, zal ons project harmonieus in de bestaande omgeving integreren en echte transparantie en herverbinding bieden tussen het park en de bestaande huizen van de Pater de Dekenstraat.

  De maximale hoogte van de kantoorgebouwen zal gelijk zijn aan de huidige hoogte; voor de woningen biedt ons project gebouwen van variabele hoogte.

  Deze gebouwen zullen bestaan uit 3 verdiepingen (benedenverdieping + 3) langs de Pater de Dekenstraat en zullen er geleidelijk aan meer hebben naarmate je je verder van de straat bevindt en dichter bij het kantoorgebouw komt om uiteindelijk uit te komen op 7 verdiepingen (benedenverdieping + 7).

  We mikken op grote gebruikers. De ambitie van dit project bestaat erin om het verouderde kantoorgebouw om te toveren tot een plaats van samenwerking en uitwisseling zodat het niet langer alleen maar een plek van individuele productie is.

  Naast de meer traditionele kantoren biedt het project flexibele, lichte en open coworking-ruimtes en werkplekken, aangepast aan de nieuwe manier van werken (NWoW).

  We willen niet enkel inspelen op de toegenomen vraag naar kwalitatief hoogstaande woningen maar ook op de wens om ze te concentreren in de buurt van stadscentra en het openbaar vervoer.

  De site Sint-Michielswarande, ideaal gelegen tussen de metrostations Merode en Thieffry, biedt een geweldige kans voor multifunctionele ontwikkeling waardoor de buurt de hele dag geactiveerd kan worden. Een benadering gebaseerd op functionele diversiteit sterk ondersteund door de overheid.

  Terwijl de totale bebouwde oppervlakte met 13% wordt teruggebracht, zal ons project harmonieus in de bestaande omgeving integreren en echte transparantie en herverbinding bieden tussen het park en de bestaande huizen van de Pater de Dekenstraat.

  Het project omvat iets meer dan 150 appartementen.
  Het woningenaanbod varieert in type en grootte (1-2-3 kamers, penthouses) en richt zich op gezinnen en jonge professionals, wat zal zorgen voor een sociale en intergenerationele mix in de wijk.

  Het project is onderdeel van een lokale benadering en omvat diverse buurtwinkels en een restauratieruimte open voor het publiek. Verschillende openbare diensten, zoals huisvuilophaling, zullen ook worden georganiseerd.

  Bij een gepland grootschalig project in Brussel legt de overheid stedenbouwkundige lasten op om de infrastructuurbehoeften te financieren die door het project worden gegenereerd. Het gebruik van deze lasten moet met de gemeente worden overeengekomen.

  Er zal drie keer meer groene ruimte zijn dan nu het geval is. Dit zal op twee manieren gebeuren. Enerzijds zal het huidige park uitgebreid en volledig opnieuw ontworpen worden door Michel Desvignes, een internationaal vermaarde landschapsarchitect. Anderzijds zullen de gebouwen groene daken krijgen. Dit zal, naast een onmiskenbare esthetische kwaliteit, ook zorgen voor betere luchtkwaliteit in de buurt, een toename van de biodiversiteit en een beperkt hitte-eilandeffect waarmee men in stedelijke gebieden te maken krijgt.

  Het project is erop gericht om onderdeel te zijn van een duurzame benadering.
  Op energie- en milieugebied willen de gebouwen een voorbeeldrol vervullen:

  Duurzaamheid: BREEAM Excellent-certificering
  - Renovatie en opwaardering van bestaand kantoorgebouw
  - Geen fossiele brandstoffen (geothermische warmtepompen)
  - Lage-energieappartementen EPB Passief 2018
  - Opvang van regenwater en behandeling ervan voor landschapsdoeleinden
  - Overdracht en hergebruik van energie tussen kantoor- en woonfuncties
  - Drie keer meer groene ruimte

  Mobiliteit:
  - Parkeerplaats voor auto’s aangepast aan de doeleinden en de geldende regelgeving
  - 550 fietsstallingen
  - Nieuwe toegang tot metrostation Thieffry vanaf het park (in onderzoek bij de MIVB)

  We zijn van plan om een effectenstudie uit te voeren om de impact van ons project op de wijk te beoordelen. Het mobiliteitsaspect zal daarom grondig worden geanalyseerd.
  Ons project richt zich op zachte mobiliteit en openbaar vervoer. We zullen het ook aanpassen op basis van de resultaten van de effectenstudie om ervoor te zorgen dat de impact op de wijk minimaal zal zijn.
  De aanwezigheid van de auto zal zo discreet mogelijk zijn, via ondergrondse parkeergarages verbonden met de bestaande wegen. De toegang tot de parking voor het kantoorgebouw blijft op dezelfde plek als vandaag.

  Dankzij het uitgestrekte park dat wordt doorkruist door de stedelijke promenade, zal de site volledig aangepast zijn aan de behoeften van voetgangers en fietsers. Zij kunnen hun fietsen kwijt in de 550 nieuwe fietsenstallingen die zich verspreid over de locatie bevinden.
  Het openbaar vervoer zal nog makkelijker te bereiken zijn dankzij de nieuwe toegang tot het metrostation Thieffry die in het project geïntegreerd zal worden (in onderzoek bij de MIVB).

  De voortgang van het project zal transparant via de website worden gecommuniceerd.
  Er is ook een formulier beschikbaar voor iedereen die vragen wenst te stellen en we hebben een stand-byfunctie ingesteld om ze zo snel mogelijk te beantwoorden.

  De oppervlakte van de locatie maakt een optimale organisatie van onze bouwteams mogelijk zodat de hinder op de wegen tijdens de duur van de werkzaamheden beperkt blijft.
  De renovatie van het kantoorgebouw zal weinig ongemak (op het gebied van verkeer, lawaai, gebruik van de wegen ...) voor de buurt veroorzaken. Omdat de sloopwerkzaamheden minder zwaar zijn, zal er minder puin moeten worden afgevoerd en zullen er dan ook minder vrachtwagens heen en weer rijden.
  Op de website van het project zal informatie worden gegeven over de follow-up van de voortgang van de werf en de actuele toestand ervan.

  Sint-Michielswarande
  Verbouwing van een gebouw van de jaren '60 tot een echt bewoond park.